Kontakta

Ordförande

Tomas Johansson, Tranås
070 - 696 79 91

johanssonteg@hotmail.com


kassör

Elisabeth Linderfalk, Tranås
070 - 656 71 83
e.linderfalk@hotmail.com

Sekreterare

Evy Klaar, Tranås
0140 - 311 452, 070 - 767 73 39
evy.klaar@hotmail.com

Vice ordförande

Kristina Johansson, Sommen
070 - 649 29 68
kia.kenneth@gmail.com

Revisor: Leif Nise

leif.nise@mjukvara.net

Revisorsuppleant:

Carl-Gösta Afvarder

Strokeföreningens lokal finns i Gula Villan
Norra Storgatan 101
Bankgiro:5253-5473

Swish:123 669 53 57

 Ledamöter

Hilda Wertheim, Tranås
0140 - 185 50, 072 - 557 92 43
hilda.keramik@gmail.com


Anita Norrena, Tranås
070 - 258 44 90
anita_norrena@hotmail.com

Lars Sköld Tranås
0140 - 131 05

Suppleanter                                                           Valberedning

Inger Gustafsson                                                                  Irene Eliasson

076-1106429                                                                       070-6517497

ingggus48@gmail.com                                                         Kenneth Gustafsson

Eija Svensson                                                                      0140-17245

070-5886452                                                                      Britt Kvist

                                                                                          076-7808811