Kontakta

Ordförande

Tomas Johansson, Tranås
070 - 696 79 91

johanssonteg@hotmail.com


kassör

Elisabeth Linderfalk, Tranås
070 - 656 71 83
e.linderfalk@hotmail.com

Sekreterare

Evy Klaar, Tranås
0140 - 311 452, 070 - 767 73 39
evy.klaar@hotmail.com

Vice ordförande

Kristina Johansson, Sommen
070 - 649 29 68
kia.kenneth@gmail.com

Strokeföreningens lokal finns i Gula Villan
Norra Storgatan 101b, hus 06
Tel: 0140 - 185 85
Plusgiro: 1643598-4

 Ledamöter

Hilda Wertheim, Tranås
0140 - 185 50, 072 - 557 92 43
hilda.keramik@gmail.com


Anita Norrena, Tranås
070 - 258 44 90
anita_norrena@hotmail.com

Bevan Berthelsen, Tranås
0140 - 201 26
014020126@telia.com 

 

Suppleanter                                                           Valberedning

Inger Gustafsson                                                                  Irene Eliasson

076-1106429                                                                       070-6517497

ingggus48@gmail.com                                                         Kenneth Gustafsson

Eija Svensson                                                                      0140-17245

070-5886452                                                                      Britt Kvist

                                                                                          076-7808811